Img Bannermain En Gb

Nikwax Chemical Management System om consumenten en werknemers te beschermen

Bij Nikwax worden onze producten ontwikkeld, geproduceerd en afgevuld in het VK. Onze nazorgproducten zijn ontworpen voor gebruik thuis, waar kruisbesmetting van voedsel en lucht een reële mogelijkheid is, terwijl onze industriële producten zijn ontworpen om schadelijke chemicaliën uit toeleveringsketens te verwijderen en hoge prestaties te bieden, met een lage impact op het milieu.

Het Nikwax Chemical Management System (CMS) is in 2021 geïmplementeerd om ervoor te zorgen dat onze werknemers, consumenten en het milieu worden beschermd tegen blootstelling aan schadelijke chemicaliën. Het gaat verder dan de wettelijke vereisten om ervoor te zorgen dat er geen schadelijke stoffen worden gebruikt bij de productie van Nikwax-producten.

Het Nikwax CMS is ontworpen om transparant en open source te zijn. We willen onze beleidshandleiding voor het beheer van chemicaliën delen, inclusief alle principes die we gebruiken om veiligere chemie te selecteren en hoe we dit hebben geïntegreerd in onze ISO 9001-audits, om andere bedrijven aan te moedigen hun eigen transparante, veiligere methodologieën voor chemische verwerking te ontwikkelen en te implementeren. .

Het systeem is ontworpen om te voldoen aan het concept van een “VAMMOS”-systeem: verifieerbaar, haalbaar, zinvol, meetbaar en open source.

Hoe is VAMMOS van toepassing op Nikwax?

Verifieerbaar: Ons CMS is een beleid met een eigen jaarlijkse beoordeling, ingebouwd in onze ISO 9001-audits. Dit betekent dat het beleid jaarlijks in zijn geheel wordt geaudit en dat onze continuering van de ISO-accreditatie afhankelijk is van conformiteit. Door middel van ISO 9001 en auditing kan Nikwax aantonen dat we doen wat we zeggen dat we doen.

Haalbaar: Nikwax heeft de lat al hoog gelegd wat betreft het uitsluiten van gevaarlijke chemie zoals PFC’s, maar het is belangrijk dat we doelen blijven stellen om onze impact te verkleinen. Het is belangrijk dat hoewel we ernaar streven de lat hoger te leggen, deze doelen haalbaar zijn. Dit geldt ook voor andere bedrijven: stel ambitieuze, maar haalbare doelen om ons allemaal naar een veiligere chemie te leiden.

Betekenisvol: De doelen die we stellen en onze principes zijn zinvol, en niet alleen “Green Washing”. Sommige organisaties en accreditaties die beweren duurzaamheid aan te tonen, keuren nog steeds het gebruik van stoffen zoals PFC’s goed – d.w.z. ze hebben op geen enkel niveau betekenis. Het is essentieel dat wij en andere bedrijven kunnen aantonen dat onze doelen en principes zinvol zijn.

Meetbaar: We kunnen kwantificeren en aantonen dat Nikwax-producten geen gevaarlijke stoffen bevatten door middel van afvalwatertests door derden in onze productiefaciliteit, geverifieerd door onze ISO 9001-audit.

Open Source: We delen onze principes voor het selecteren van veiligere chemie, samen met onze methode voor het ontwikkelen van dit systeem en hoe het integreert met ISO. We willen andere bedrijven, vooral kmo’s, aanmoedigen om praktijken toe te passen om gevaarlijke chemie te verminderen op een manier die voor hen niet belastend is.

Wat zijn de principes van het Nikwax CMS?

Het Nikwax CMS is gebaseerd op de volgende 5 principes

1. Inputbeheer – Beperkte stoffen (MRSL).

We hebben procedures ingevoerd om ervoor te zorgen dat wanneer we nieuwe producten ontwikkelen of bestaande producten updaten, alle potentiële nieuwe chemicaliën worden gescreend op hun toxicologische effecten en om ervoor te zorgen dat ze niet voorkomen op onze MRSL (Manufacturing Restricted Substance List). We doen dit met behulp van een platform dat beoordelingen van chemische gevaren biedt, uitgevoerd door een team van getrainde toxicologen. We gebruiken deze beoordelingen om weloverwogen beslissingen te nemen over welke chemicaliën we in onze producten moeten gebruiken. We houden ook rekening met de bron van de chemicaliën om ervoor te zorgen dat we alleen chemicaliën uit duurzame bronnen gebruiken.

Ons gebruik van chemicaliën wordt gereguleerd door de Europese REACH-wetgeving. Maar zoals bij veel milieukwesties vinden we dat de wet niet altijd ver genoeg gaat en traag kan reageren op nieuwe informatie. Naast naleving van de door REACH gedefinieerde chemische beperkingen, heeft ons eigen team van wetenschappers een striktere lijst ontwikkeld op basis van voorzorgsbenadering en zullen nieuwe chemische stoffen aan de MRSL toevoegen als blijkt dat een chemische stof een probleem kan zijn.

De Nikwax MRSL hanteert de Zero Discharge of Hazardous Chemicals (ZDHC) MRSL en alle bekende per- en polyfluoralkylstoffen (PFAS of ook wel PFC’s genoemd) zoals geïdentificeerd door de Amerikaanse Environmental Protection Agency (EPA).

De ZDHC is een branche-initiatief van belangrijke spelers in de textiel- en lederwarenindustrie. Het werd opgericht als reactie op de Greenpeace Detox-campagne die de milieu-impact van de textiel- en leerindustrie benadrukte, en in het bijzonder 11 groepen chemicaliën die veel gebruikt en bijzonder schadelijk zijn. Ze riepen de textiel- en lederwarenindustrie op om deze chemicaliën tegen 2020 uit te faseren. De ZDHC MRSL is ontwikkeld om deze chemicaliën op te nemen en verder te gaan met het toevoegen van andere zorgwekkende chemicaliën. De MRSL die ze hebben samengesteld, is veelomvattend en evolueert.

Een kopie van de Nikwax MRSL-stat hier.

2. Inventaris & Voorraad

We weten te allen tijde precies welke chemicaliën we ter plaatse hebben en houden hun hoeveelheden en opslaglocaties nauwkeurig bij. Deze inventarissen omvatten alles van reinigingschemicaliën tot de kleine laboratoriummonsters tot de tonnen bulkchemicaliën die worden gebruikt bij de vervaardiging van onze producten.

3. Behandeling van chemicaliën

Alle medewerkers die in hun dagelijkse taken met chemicaliën omgaan, krijgen een uitgebreide training in het omgaan met chemicaliën wanneer ze bij het bedrijf komen werken. Jaarlijks wordt bijscholing gegeven om ervoor te zorgen dat zij en de omgeving rond de fabriek veilig zijn.

Elke chemische stof die op de locatie komt, wordt COSHH (Control of Substances Hazardous to Health) beoordeeld voordat een personeelslid deze mag gebruiken. Deze beoordelingen bekijken hoe de chemische stof wordt gebruikt en in welke hoeveelheden en geven informatie over eventuele voorzorgsmaatregelen die nodig zijn bij het hanteren van de chemische stof.

4. Opslag van chemicaliën

We hebben procedures om ervoor te zorgen dat alle chemicaliën op de aangewezen locaties worden opgeslagen en duidelijk zijn geëtiketteerd met de juiste informatie en gevarenwaarschuwingen. Dit betekent dat we precies weten wat we ter plaatse hebben en waar het zich bevindt en dat we het risico minimaliseren dat er per ongeluk chemicaliën vrijkomen die schadelijk kunnen zijn voor onze werknemers of de omgeving.

5. Outputbeheer

Om er zeker van te zijn dat er niets gevaarlijks uit komt (en dat er überhaupt niets gevaarlijks in terecht is gekomen), voeren we testen uit op het afvalwater dat onze productiefaciliteit verlaat. Afvalwatermonsters worden verzameld en naar een door de ZDHC geaccrediteerd laboratorium gestuurd en gescreend op alle stoffen op de ZDHC MRSL (onderdeel van de Nikwax MRSL). We sturen ook extra afvalwatermonsters voor fluoranalyse die de aanwezigheid van een van de duizenden verschillende PFAS-chemicaliën zou kunnen identificeren.

Alle afvalmaterialen van onze productiefaciliteit en ons laboratorium worden gescheiden op basis van het soort afval en opgeslagen op aangewezen locaties totdat ze worden afgevoerd door een erkende afvalverwijderingsspecialist.

Wie controleert het CMS?

Ons chemicaliënmanagementsysteem wordt jaarlijks geaudit als onderdeel van ons ISO-gecertificeerde Integrated Management System. Onze ISO-auditor is de British Standards Institution (BSI).

Waar kan ik het CMS-beleid vinden?

U kunt hier een exemplaar van de CMS-beleidshandleiding openen hier

Vertel ons alstublieft of u een consument, journalist of uit de industrie bent en u kunt het beleid meteen downloaden.

Hoe kunnen we een VAMMOS-systeem voor chemisch beheer ontwerpen en implementeren?

Het team van Nikwax vertelt u graag hoe we te werk zijn gegaan bij het opzetten van het CMS.

Laat het ons weten via cms@nikwax.co.uk