Img Bannermain En Gb

Meten is een essentieel onderdeel van de Nikwax milieubenadering. Zonder dat zouden we niet weten of ons beleid werkt.

Environment Envind 01

Streven naar continue verbetering

Het meten van je ecologische voetafdruk is de essentiële eerste stap als je deze wilt verminderen. Zonder je impact te meten, is het onmogelijk om te weten of het beleid dat je hebt ingesteld werkt. of dat je een andere aanpak moet proberen. Nikwax heeft nu meerdere jaren aan gegevens, waardoor we kunnen volgen hoe onze prestaties in de loop van de tijd zijn veranderd.

We realiseren ons dat door deze gegevens online openbaar te delen, we onszelf openstellen voor onderzoek. Maar we doen dit met het doel dat deze transparantie zal fungeren als inspiratie voor onze collega’s en leveranciers en een katalysator zal zijn van nieuwe ideeën en manieren om te innoveren om onze impact op elke mogelijke manier verder te verminderen.

Verder kijken dan onszelf

Het is één ding om een intern standpunt te hebben over hoe goed we het doen om zo duurzaam mogelijk te zijn. Maar het is iets anders om jezelf te vergelijken met de rest van de industrie. Jezelf openstellen voor vergelijkingen met andere bedrijven kan riskant zijn voor je reputatie. Maar het is essentieel als je serieus bent over echt duurzaam zijn. Je moet weten hoe goed je het echt doet in de context van initiatieven die andere bedrijven nastreven om beter te worden. Vraag je dan af of je genoeg doet.

Environment Envind Logo Higg

De Higg Index is een van de belangrijkste manieren waarop we onze duurzaamheidsinspanningen meetbaar maken

De Higg Index is ontwikkeld door de Sustainable Apparel Coalition (‘SAC’ zoals het soms wordt genoemd). Het is een reeks tools die fabrikanten en retailers kunnen gebruiken om elke stap van hun duurzaamheidstraject te meten. Het meet en benchmarkt nauwkeurig de duurzaamheidsprestaties van een bedrijf of product.

Vanaf 2018 begon Nikwax één keer per jaar Higg Index-beoordelingen uit te voeren. Deze beoordelingen worden extern geverifieerd door een sac-goedgekeurde on-site assessor. Door Higg-beoordelingen uit te voeren, kunnen we een essentieel beeld krijgen van hoe goed de duurzaamheidsinspanningen van Nikwax zich opstapelen wanneer ze worden gemeten ten opzichte van onze collega’s.

Nikwax wordt gescoord op het effectieve milieubeheer van de volgende gebieden:

  1. Onze milieumanagementsystemen
  2. De efficiëntie van ons energieverbruik en de stappen die we nemen om onze uitstoot van broeikasgassen te minimaliseren
  3. De optimalisatie van ons watergebruik
  4. Ons afvalwatergebruik
  5. Ons afvalbeheer
  6. Ons gebruik van chemicaliën en het beheer ervan

De meest recente informatie over onze milieuprestaties

De onderstaande grafiek toont onze prestaties in de loop van de tijd. Het is belangrijk om te weten dat de statistieken hier niet rechtstreeks kunnen worden vergeleken met andere bedrijven als ze niet precies dezelfde methoden hebben gebruikt om hun eigen prestaties te meten.

Het is ook belangrijk om je ervan bewust te zijn dat er potentiële verschillen zijn tussen hoe verschillende bedrijven omgaan met hun activiteiten. Zo kunnen we op het gebied van energie alleen ons eigen verbruik meten en niet dat van onze leveranciers of dienstverleners. Andere bedrijven kunnen hun energievoorziening of drukwerk uitbesteden. Klik hieronder om de grafieken te bekijken

CO2

Over deze grafiek

Deze grafiek toont onze primaire kooldioxide-uitstoot als gevolg van het gebruik van gas, elektriciteit, brandstof voor bedrijfsvoertuigen en het vliegverkeer van het personeel. Het omvat geen koolstofemissies die verband houden met externe leveranciers en dienstverleners.

We kopen nu gecertificeerde hernieuwbare energie in voor een aanzienlijk deel van ons elektriciteitsverbruik. We passen een Nul-classificatie toe voor koolstofemissies van onze gecertificeerde hernieuwbare energie met het oog op koolstofcompensatie.

Methodologie Overzicht

Het Environmental Management-team verzamelt gegevens uit het hele bedrijf over het verbruik van gas, elektriciteit, benzine, diesel en vliegreizen. Vervolgens gebruiken ze de standaardconversiefactoren van het Britse ministerie van Milieu, Voedsel en Landbouw (DEFRA) om deze verschillende energiebronnen om te zetten in een CO 2-equivalent. De conversiefactoren die we gebruiken zijn te vinden op de DEFRA-webpagina.

Deze cijfers omvatten de primaire CO 2-uitstoot die gepaard gaat met het runnen van onze eigen activiteiten. Het is belangrijk om te erkennen dat er extra emissies zijn die verband houden met externe leveranciers en dienstverleners die niet in onze eigen rapportage kunnen worden opgenomen. Zo wordt een deel van de CO 2-uitstoot van onze koeriersdienst gegenereerd als gevolg van activiteiten die voor Nikwax worden uitgevoerd, maar gegevens over welk aandeel precies beschikbaar zijn.

Als u vragen heeft over de methodologie die wordt gebruikt om deze grafiek te produceren, neem dan contact op met het Nikwax Milieu management-team

Energy

Over deze grafiek

Deze grafiek laat zien hoeveel gas en elektriciteit we gebruiken voor kantoren en productie op onze locaties in het Verenigd Koninkrijk, in verhouding tot de hoeveelheid product die we maken. De blauwe lijn is het maandelijkse cijfer, dat het hele jaar door sterk varieert afhankelijk van de seizoenen. De groene lijn is een twaalfmaands voortschrijdend gemiddelde wat ons een betere indicatie geeft van de algemene trend. We mikken op een neerwaartse trend, wat erop zou wijzen dat we met de tijd efficiënter worden.

We gebruiken deze gebenchmarkte statistiek in plaats van het totale verbruik, omdat het ons in staat stelt om de efficiëntie van het energieverbruik onafhankelijk van de groei van het bedrijf te beoordelen. Het totale verbruik is niet erg nuttig voor de efficiëntie omdat het stijgt en daalt afhankelijk van hoeveel we verkopen. Waar we voor willen zorgen is dat we zo efficiënt mogelijk met energie omgaan, ongeacht de omzet.

De statistiek is echter niet perfect en veranderingen in de loop van de tijd kunnen worden veroorzaakt door andere factoren dan efficiëntie. Als we bijvoorbeeld ons flessenvulproces zouden uitbesteden, zou de energie die wordt gebruikt om die lijn te laten lopen niet langer intern worden verantwoord en zou het algehele proces efficiënter lijken. Wanneer er belangrijke wijzigingen in de grafiek zijn, zullen we proberen een opmerking in te voegen waarin de mogelijke redenen worden uitgelegd, inclusief of er een wijziging in outsourcing is geweest.

Ons totale energieverbruik, inclusief transport, wordt gebruikt om onze kooldioxide-uitstoot te berekenen, die we vervolgens compenseren door herbebossing te financieren via de World Land Trust. Deze gegevens worden weergegeven in een aparte grafiek.

Methodologie Overzicht

Elke maand worden metingen gedaan van alle elektriciteits- en gasmeters op onze locaties in het Verenigd Koninkrijk. Het hier getoonde energieverbruik is het resultaat van productie, het verwarmen van gebouwen, het verbruikvan computers, verlichting, enz. Op het moment van schrijven toont de statistiek geen energieverbruik op onze kantoren in de VS of Polen, maar dit zal naar verwachting bescheiden zijn gezien hun kleine omvang. Sommige gebouwen die in deze maatregel zijn opgenomen, worden ook gedeeld door ons zusterbedrijf Páramo. Alle gebouwen die uitsluitend door Páramo-personeel worden gebruikt, zijn uitgesloten.

Onze productieteams geven maandelijks een rapport van het aantal liters eindproduct dat is gemaakt. Dit omvat alle productlijnen. Vervolgens delen we het maandelijkse cijfer voor energieverbruik door de afgewerkte liters om de hierboven weergegeven gegevenspunten te genereren.

Als u vragen heeft over de methodologie die wordt gebruikt om deze grafiek te produceren, neem dan contact op met het Nikwax Milieu management-team

Water

Over deze grafiek

Deze grafiek laat zien hoeveel water we gebruiken op onze locaties in het Verenigd Koninkrijk, in verhouding tot de hoeveelheid product die we maken. De blauwe lijn is het maandelijkse cijfer, dat het hele jaar door sterk varieert afhankelijk van de seizoenen. De rode lijn is een twaalfmaands voortschrijdend gemiddelde wat ons een betere indicatie geeft van de algemene trend. We mikken op een neerwaartse trend, wat erop zou wijzen dat we met de tijd efficiënter worden.

We gebruiken deze gebenchmarkte statistiek in plaats van het totale verbruik, omdat het ons in staat stelt om de efficiëntie van het watergebruik onafhankelijk van de groei van het bedrijf te beoordelen. Het totale verbruik is niet erg nuttig voor de efficiëntie omdat het stijgt en daalt afhankelijk van hoeveel we verkopen. Waar we voor willen zorgen is dat we zo efficiënt mogelijk met energie omgaan, ongeacht de omzet.

De statistiek is echter niet perfect en veranderingen in de loop van de tijd kunnen worden veroorzaakt door andere factoren dan efficiëntie. Als we bijvoorbeeld ons flessenvulproces zouden uitbesteden, zou het water dat wordt gebruikt om die lijn weg te spoelen niet langer intern worden verantwoord en zou het algehele proces efficiënter lijken. Wanneer er belangrijke wijzigingen in de grafiek zijn, zullen we proberen een opmerking in te voegen waarin de mogelijke redenen worden uitgelegd, inclusief of er een wijziging in outsourcing is geweest.

Methodologie Overzicht

Elke maand worden metingen gedaan van alle watermeters op onze locaties in het Verenigd Koninkrijk. Het hier getoonde watergebruik is een gevolg van productie, flesvulling, toiletten en drinkwater etc. Op het moment van schrijven omvat de statistiek niet het waterverbruik op onze kantoren in de VS of Polen, maar dit zal naar verwachting bescheiden zijn gezien hun kleine omvang. Sommige gebouwen die in deze maatregel zijn opgenomen, worden ook gedeeld door ons zusterbedrijf Páramo. Alle gebouwen die uitsluitend door Páramo-personeel worden gebruikt, zijn uitgesloten.

Onze productieteams geven maandelijks een rapport van het aantal liters eindproduct dat is gemaakt. Dit omvat alle productlijnen. We delen het maandelijkse cijfer voor waterverbruik door de afgewerkte liters, om de hierboven weergegeven gegevenspunten te genereren.

Als u vragen heeft over de methodologie die wordt gebruikt om deze grafiek te produceren, neem dan contact op met het Nikwax Milieu management-team

Afval

Over deze grafiek

Deze grafiek toont het percentage afval van onze Britse locaties dat we naar stortplaatsen sturen, tegen het percentage afval dat voor recycling wordt verzonden. Wanneer we het hebben over afval, bedoelen we elk vast materiaal dat onze site verlaat en dat geen product-, verpakkings- of marketingmateriaal is.

In de loop der jaren hebben we het aantal recyclingstromen gestaag uitgebreid met onder andere karton, zachte en harde kunststoffen, papier, glas, metalen, batterijen en gloeilampen.

We hadden onszelf oorspronkelijk als doel gesteld dat we tegen het einde van 2017 100% van ons afval zouden recyclen en niets van dit alles naar de stortplaats zouden sturen. Dit was een ambitieuze doelstelling en hoewel we aanzienlijke vooruitgang hebben geboekt, zijn we er nog niet. Onze toezegging om nul afval naar stortplaatsen te sturen, blijft echter bestaan, dus we verlengen deze doelstelling tot 2020 en onderzoeken een aantal andere opties om ervoor te zorgen dat we deze bereiken.

Methodologie Overzicht

Het environmental managementteam verzamelt afvalgegevens uit het hele bedrijf. Elke site heeft een aantal verschillende bakken die op verschillende frequenties worden geleegd. Afvalgewichten worden waar mogelijk gemeten, maar in sommige gevallen moeten we de geschatte gewichten van onze afvalbedrijven gebruiken, op basis van de grootte van de bak.

Zodra alle gewichten zijn opgeteld, kijken we naar het gecombineerde gerecyclede gewicht en het gecombineerde stortgewicht en berekenen we de percentages hiervan ten opzichte van het totale geproduceerde afval. Deze statistiek wordt jaarlijks berekend aan het einde van ons boekjaar.

Als u vragen heeft over de methodologie die wordt gebruikt om deze grafiek te produceren, neem dan contact op met het Nikwax Milieu management-team