Img Bannermain En Gb

Wetenschappers over de hele wereld werken er hard aan om ons inzicht in het milieu op te bouwen. Respect voor de wetenschap is een essentieel onderdeel van de aanpak van Nikwax.

Img Npap 02 En Gb

Combineren van emotie en wetenschap
De meeste mensen zullen toegeven dat ze een emotionele relatie met het milieu hebben. We stellen natuurlijke schoonheid op prijs, gaan ernaar op zoek en wanneer we het vinden voelen we ons gelukkig. Maar wanneer we die schoonheid niet vinden, maar in plaats daarvan vervuiling en vernietiging, zijn we vervolgens onvermijdelijk verdrietig. Een emotionele radar is een essentieel onderdeel van de mens en is de grootste motivator voor actie op milieugebied.

Emoties alleen geven ons niet altijd een gedetailleerd genoeg inzicht. Bij Nikwax worden we zoals iedereen gemotiveerd door onze emoties, maar hechten we ook heel veel belang aan rationele analyse. Zonder wetenschap zouden we niet weten wat klimaatverandering veroorzaakt, we zouden giftige chemische stoffen niet begrijpen en wij zouden ons nauwelijks bewust zijn van het aantal soorten dat met uitsterven bedreigd is. Zo is er zonder metingen en experimenten geen enkele manier om te weten of de oplossingen die wij ontwerpen effectief zijn.

Wat betekent duurzaam zijn eigenlijk?

Bij Nikwax doen we er alles aan om op de hoogte te blijven van de relevante wetenschap, waardoor we een beter begrip van de problemen en uitdagingen krijgen. Net zo belangrijk is dat wanneer we een beleid voeren dat gericht is op het aanpakken van een van deze problemen, we ervoor zorgen dat we een manier hebben om de prestaties ervan te meten. Door een rationele aanpak te hanteren, zorgen we ervoor dat onze acties niet alleen een emotionele terugverdientijd hebben, maar ook een echt milieuvoordeel opleveren.

We willen dat onze klanten duidelijk zijn over wat we bedoelen met ‘duurzaam zijn’ en ons handelen daarop beoordelen. Dit zijn volgens ons de belangrijkste kwesties.

Consumenten en het milieu beschermen tegen gevaarlijke chemicaliën

Elk bedrijf dat chemicaliën gebruikt, moet proberen deze zo veilig mogelijk te maken. Het is vooral belangrijk voor nazorgproducten zoals die van ons, die bedoeld zijn voor gebruik in huis.

Chemische veiligheid moet grofweg vier hoofdkwesties aanpakken:

Het milieubewustzijn van Nikwax komt van oprichter en eigenaar Nick Brown. Zijn persoonlijke overtuigingen worden weerspiegeld in het bedrijf dat hij heeft opgebouwd. De meeste andere bedrijven moeten verantwoording afleggen aan aandeelhouders wiens belangrijkste reden om in het bedrijf te investeren winst is. Daarom geloven we niet dat industrieën kunnen worden vertrouwd om zichzelf te reguleren op het gebied van milieukwesties. Wat echt nodig is, is dat kiezers regeringen kiezen die bereid zijn moeilijke beslissingen te nemen, de grote vervuilers te belasten en efficiëntie en innovatie in duurzame technologie te stimuleren.

Om milieuverantwoordelijkheid hoger op de politieke agenda te krijgen, moet de samenleving als geheel bewuster en beter geïnformeerd worden. Bij Nikwax zijn we van mening dat het aanmoedigen van een open debat, meer aandacht voor milieukwesties en een beter begrip bij het publiek allemaal essentiële onderdelen zijn van duurzaam zijn.

We werken aan het verminderen van onze bijdrage aan klimaatverandering

De klimaatverandering bestaat echt en wordt voornamelijk veroorzaakt door de mens: het is een groot probleem voor mensen en ecosystemen. Van alle mensen op de planeet dragen wij in de westerse wereld de grootste verantwoordelijkheid voor het probleem, zowel historisch gezien als vandaag de dag. Pervers genoeg maakt de rijkdom die we hebben opgebouwd door het verbranden van fossiele brandstoffen dat we ons veilig voelen voor de gevolgen van de klimaatverandering en vermindert dit onze motivatie om op te treden. De trieste waarheid is dat de wereldwijde armen het minst verantwoordelijk, het minst krachtig en nog ergst kwetsbaar voor klimaatverandering zijn. Wij vinden dat helemaal fout.

Bij Nikwax geloven wij dat om groen te zijn je moet proberen te doen wat je kan om de klimaatverandering te vertragen. Het meten van de output van je broeikasgassen is een begin, maar daarna moet je actie ondernemen. Investeren in efficiëntere technologie, wijzigen van verspillend gedrag, kiezen voor hernieuwbare energie en koolstofputten beschermen door conservering zijn maar een paar voorbeelden van positieve actie. Campagne voeren, debatteren, opleiden, stemmen en protesteren kunnen ook helpen om de dingen in de juiste richting te doen gaan.

Ondersteuning conservering van de natuurlijke habitat

In dit meest recente hoofdstuk van de menselijke geschiedenis hebben veel mensen zich gedragen alsof de natuurlijke wereld een optionele extra was, een mooi ding om te hebben, maar in wezen minder belangrijk dan geld en materiële bezittingen.

Deze houding erkent echter niet dat intacte ecosystemen ons nog steeds voorzien van onze meest elementaire behoeften: waterhuishouding, schone lucht, voedsel, klimaatregulering en bescherming tegen natuurrampen. Wanneer we machines en infrastructuur moesten bouwen en ervoor betalen om al deze ecosysteemdiensten te hebben, dan zouden we arm achterblijven.

Maar de mensheid krijgt meer van de natuurlijke wereld dan alleen deze materiële diensten, we krijgen ook iets wat moeilijker te definiëren valt. Dat gevoel dat we krijgen wanneer we de kracht, diversiteit en pure schoonheid van het leven op deze planeet ontmoeten en beseffen dat niets wat we ooit kunnen bouwen of ontwerpen dit ooit kan evenaren. Het besef dat dit prachtige evolutieproces de oorzaak is van onze eigen creatie en bewustzijn. De natuurlijke wereld is ons verleden, ons heden en onze toekomst. Het doet meer dan alleen maar ons lichaam onderhouden, het voedt onze geest en het voedt onze ziel. We moeten dit écht behouden.

Verantwoord omgaan met afval

Afval is lelijk en kan gevaarlijk zijn. Kunststofafval met name is een probleem vanwege de resistentie tegen biologische afbraak. Heel wat producten en verpakkingen eindigen op stortplaatsen.. Bovendien zijn de energie- en koolstofkosten van het vervoer van afval voor verwijdering en zelfs voor recycling significant.

Bij Nikwax geloven we dat om groen te zijn een bedrijf moet proberen om twee dingen te doen. Ten eerste de totale hoeveelheid verpakkingsmateriaal dat in zijn producten gaat verminderen en ten tweede het gebruik van gerecyclede en recyclebare materialen in haar producten, verpakkingen en kantoorbenodigdheden verhogen

Campagne voeren voor een verandering in de bredere samenleving

Het milieubewustzijn van Nikwax komt van oprichter en eigenaar Nick Brown. Zijn persoonlijke overtuigingen worden weerspiegeld in het bedrijf dat hij heeft opgebouwd. De meeste andere bedrijven moeten verantwoording afleggen aan aandeelhouders wiens belangrijkste reden om in het bedrijf te investeren winst is. Daarom geloven we niet dat industrieën kunnen worden vertrouwd om zichzelf te reguleren op het gebied van milieukwesties. Wat echt nodig is, is dat kiezers regeringen kiezen die bereid zijn moeilijke beslissingen te nemen, de grote vervuilers te belasten en efficiëntie en innovatie in duurzame technologie te stimuleren.

Om milieuverantwoordelijkheid hoger op de politieke agenda te krijgen, moet de samenleving als geheel bewuster en beter geïnformeerd worden. Bij Nikwax zijn we van mening dat het aanmoedigen van een open debat, meer aandacht voor milieukwesties en een beter begrip bij het publiek allemaal essentiële onderdelen zijn van duurzaam zijn.