Img Bannermain En Gb

Naukowcy na całym świecie ciężko pracują, aby zbudować naszą wiedzę na temat środowiska. Szacunek dla nauki jest istotną częścią filozofii Nikwax.

Img Npap 02 En Gb

Łączenie emocji i nauki

Większość osób przyznaje się do emocjonalnego związku ze środowiskiem. Doceniamy naturalne piękno, szukamy go, a kiedy je znajdziemy, czujemy się szczęśliwi. Ale kiedy go nie znajdziemy, kiedy zamiast niego widzimy zanieczyszczenia i zniszczenia, nieuchronnie robimy się smutni. Radar emocjonalny to ważny element bycia człowiekiem, a także największy bodziec do działania w kwestiach ochrony środowiska.

Jednak same emocje nie zawsze pozwalają nam na wystarczająco dokładne zrozumienie tematu. Ludźmi w Nikwax, tak jak wszystkimi, kierują emocje. Ale przykładamy również niezwykłą wagę do racjonalnych analiz. Bez nauki nie wiedzielibyśmy, co powoduje zmiany klimatu, nie poznalibyśmy trujących substancji chemicznych i mielibyśmy niewielkie pojęcie o liczbie gatunków zagrożonych wyginięciem. I podobnie, bez pomiarów i doświadczeń nie mielibyśmy szansy przekonać się, czy środki, które wymyślamy, są skuteczne.

W Nikwax staramy się być na bieżąco z istotnymi odkryciami naukowymi, co zapewnia nam głębsze zrozumienie problemów i trudności. Równie ważny jest fakt, że za każdym razem, kiedy wprowadzamy strategię wymierzoną w pokonanie któregoś z tych problemów, staramy się znaleźć również sposób na zmierzenie jej skuteczności. Wykazując się racjonalnym podejściem sprawiamy, że nasze działania przynoszą nie tylko korzyści emocjonalne, ale i prawdziwą poprawę w środowisku naturalnym.

Co tak naprawdę oznacza bycie „zielonym“?

At Nikwax we make an effort to stay informed of the relevant science, ensuring a deeper understanding of the issues and challenges. Just as importantly, whenever we implement a policy aimed at tackling one of these issues, we make sure we have a way to measure its performance. By taking a rational approach we make sure that our actions have not only an emotional payback, but also a genuine environmental benefit.

We want our customers to be clear about what we mean by ‘being sustainable’, and judge our actions accordingly. Here are what we think are the most important issues.

Protecting consumers and the environment from dangerous chemicals

Any company which uses chemicals should be trying to make them as safe as possible. It is especially important for aftercare products like ours which are intended for use in the home.

Kwestie bezpieczeństwa substancji chemicznych powinny obejmować cztery główne zagadnienia:

Czy to jest bezpieczne dla mnie teraz – Czy to mnie otruje, oślepi, poparzy? W Europie i na rynkach krajów rozwiniętych przepisy dotyczące konsumentów i znakowania towarów zapewniają dość dobrą ochronę.

Czy to jest bezpieczne dla mnie na dłuższą metę? – Czy dostanę przez to raka? Czy będę mieć przewlekłe problemy ze zdrowiem? Czy to się będzie gromadzić w moim ciele – bioakumulować? Czy wpłynie na moją płodność? Czy ograniczy moją zdolność do zwalczania chorób? W tym zakresie przepisy chroniące konsumentów zwykle spisują się słabiej.

Czy to jest bezpieczne teraz dla środowiska? – Czy to zabije ryby, otruje mojego psa albo sprawi, że rośliny przestaną rosnąć? Ustawodawstwo krajów rozwiniętych dotyczące ochrony środowiska powinno chronić przed zanieczyszczeniem za pomocą ostrzeżeń i przepisów.

Czy to jest bezpieczne dla środowiska na dłuższą metę? – Czy to spowoduje globalne ocieplenie i zmianę klimatu? Czy ulegnie degradacji do substancji chemicznych, które na długo utrzymują się w środowisku i bioakumulują? Czy spowodują wyginięcie gatunków? Ograniczy bioróżnorodność? Ustawodawstwo nie zawsze na wiele się tu zda. Zanim przepisy zaczną odnosić żądany skutek, minie mnóstwo czasu. Ponadto trudno to kontrolować.

Pracujemy na rzecz zmniejszenia naszego wpływu na zmianę klimatu

Klimat naprawdę się zmienia, głównie za sprawą człowieka, i jest to dużym problemem zarówno dla ludzi, jak i ekosystemów. Ze wszystkich istot ludzkich na Ziemi to my, mieszkańcy zachodniego świata, ponosimy największą odpowiedzialność za ten problem – tak było dawniej i tak jest obecnie. Jak na ironię losu, bogactwa, które zgromadziliśmy spalając paliwa kopalne, sprawiają, że czujemy się bezpieczni wobec skutków zmiany klimatu, co studzi naszą motywację do działania. Smutna prawda jest taka, że najbiedniejsi ludzie na świecie w najmniejszym stopniu odpowiadają za te zmiany, mają najsłabszy głos w dyskusji, a jednocześnie najbardziej odczują zmianę klimatu. W naszym odczuciu jest to bardzo nie w porządku.

W Nikwax uważamy, że aby być „zielonym“, należy robić co tylko możliwe, by spowolnić zmiany klimatyczne. Pomiar wydzielanych gazów cieplarnianych to dobry początek, ale później trzeba podjąć jakieś działania. Inwestowanie w bardziej wydajne technologie, zmiana zachowania na bardziej oszczędne, wybieranie energii ze źródeł odnawialnych i ochrona „zielonych płuc“ przyrody to tylko kilka przykładów pozytywnych działań. Kampanie, debaty, edukacja, głosowanie i protesty również mogą pomóc ukierunkować działania we właściwą stronę

Wspomaganie ochrony naturalnych siedlisk

W najnowszym rozdziale historii człowieka wiele osób zachowuje się tak, jakby świat przyrody był opcjonalnym dodatkiem, który fajnie mieć, ale w zasadzie ma mniejsze znaczenie niż pieniądze czy dobra materialne.

Takie podejście nie uwzględnia jednak faktu, że nietknięte ekosystemy nadal zaspokajają nasze najbardziej podstawowe potrzeby: regulują zaopatrzenie w wodę, czystość powietrza, żywność, regulują klimat i chronią przed katastrofami naturalnymi. Gdybyśmy musieli zbudować i zapłacić za maszyny i infrastrukturę do wykonywania wszystkich usług, jakie świadczy nam ekosystem, okazalibyśmy się bardzo biedni.

Ale ludzkość otrzymuje od przyrody więcej niż tylko te namacalne usługi. Dostajemy też coś, co znacznie trudniej zdefiniować. To uczucie, które ogrania nas, kiedy spotykamy się z siłą, różnorodnością i czystym pięknem życia na naszej planecie, i kiedy zdajemy sobie sprawę, że nic, co zbudujemy albo zaprojektujemy, nie będzie mogło się z tym równać. Zrozumienie, że ten wspaniały proces ewolucji jest przyczyną powstania i świadomości nas samych. Świat naturalny to nasza przeszłość, nasza teraźniejszość i nasza przyszłość. To coś więcej niż podtrzymanie przy życiu naszych ciał – ten świat karmi nasze umysły i nasze dusze. Naprawdę, naprawdę musimy go zachować.

Odpowiedzialne podejście do odpadów

Odpady są brzydkie i mogą być niebezpieczne. Odpady plastikowe stanowią szczególny problem, ponieważ trudno ulegają biodegradacji. Wiele produktów i opakowań kończy na wysypiskach śmieci, wymagających znacznych połaci ziemi, które następnie są zawalane śmieciami. Co więcej, koszty energii i węgla potrzebnych do transportu odpadów na miejsce składowania czy nawet recyklingu są dość wysokie.

W Nikwax uważamy, że „zielona firma“ powinna starać się robić dwie rzeczy. Po pierwsze, redukować ogólną ilość opakowań swoich produktów. A po drugie, zwiększać zużycie materiałów, opakowań i materiałów biurowych przetworzonych i nadających się do przetworzenia.

Kampanie na rzecz zmian w społeczeństwie

Czy to jest bezpieczne dla mnie teraz – Czy to mnie otruje, oślepi, poparzy? W Europie i na rynkach krajów rozwiniętych przepisy dotyczące konsumentów i znakowania towarów zapewniają dość dobrą ochronę.

Czy to jest bezpieczne dla mnie na dłuższą metę? – Czy dostanę przez to raka? Czy będę mieć przewlekłe problemy ze zdrowiem? Czy to się będzie gromadzić w moim ciele – bioakumulować? Czy wpłynie na moją płodność? Czy ograniczy moją zdolność do zwalczania chorób? W tym zakresie przepisy chroniące konsumentów zwykle spisują się słabiej.

Czy to jest bezpieczne teraz dla środowiska? – Czy to zabije ryby, otruje mojego psa albo sprawi, że rośliny przestaną rosnąć? Ustawodawstwo krajów rozwiniętych dotyczące ochrony środowiska powinno chronić przed zanieczyszczeniem za pomocą ostrzeżeń i przepisów.

Czy to jest bezpieczne dla środowiska na dłuższą metę? – Czy to spowoduje globalne ocieplenie i zmianę klimatu? Czy ulegnie degradacji do substancji chemicznych, które na długo utrzymują się w środowisku i bioakumulują? Czy spowodują wyginięcie gatunków? Ograniczy bioróżnorodność? Ustawodawstwo nie zawsze na wiele się tu zda. Zanim przepisy zaczną odnosić żądany skutek, minie mnóstwo czasu. Ponadto trudno to kontrolować.