Img Bannermain En Gb

Plan zrównoważonego rozwoju

Zawsze byliśmy nastawieni na działanie, a teraz robimy kolejny krok: opracowaliśmy plan zrównoważonego rozwoju Nikwax 2025. Plan obejmuje ponad 20 projektów z jasnymi i konkretnymi celami, które chcemy osiągnąć do 2025 r. Łączy się on z celami zrównoważonego rozwoju ONZ i skupia się na 6 kluczowych obszarach, których celem jest ochrona ludzi i planety:

LudziPeople Logo

Planet LogoPlanety

01 Nk Sustainability Panels Ethical And Fair
02 Nk Sustainability Panels Clean Chemistry
03 Nk Sustainability Panels Conservation
04 Nk Sustainability Panels Experts And Partners
05 Nk Sustainability Panels Circularity
06 Nk Sustainability Panels Climate Action

Aby odkryć wszystkie szczegóły planu działania, nasze osiągnięcia, cele i wizję, zapoznaj się z raportem na temat zrównoważonego rozwoju Nikwax 2022.